Per ne

Durimi Trade është kompani e cila veprimtarin e saj e ka filluar që nga viti 1990,që nga ajo kohë vazhdon me sukses edhe sot me produkte kualitative,shërbime cilësore dhe me korrektësi.

Ofrojmë:
Vegla origjinale të garantuara
Vegla profesionale dhe industriale
Bulona,dado,nenshtresa,vinkla,
Mjete mbrojtëse për punë
Mjete ndihmëse për ndërtimtari
Shkallë,skele,lopata,karroca,gypa të ujit.

MATERIAL SHPENZUES

VEGLA PUNE

MJETE MBROJTSE

VEGLA PROFESIONALE

ICON KATALLOG
ICON KATALLOG
ICON KATALLOG
ICON KATALLOG

GALERIA

ADRESA

rr.Adem Jashari pa nr.

Prizren,Kosove

EMAIL

durimitrade@live.com

TEL

+383 44 506 071

ATK

NR FISKAL: 810598211